(SL) Nova tehnološka pridobitev – merilni laboratorij