Nova tehnološka pridobitev – merilni laboratorij

Poleg vse dosedanje merilne opreme in merilnega dolžinskega laboratorija smo sedaj opremljeni tudi z laboratorijem za merjenje reflektivnosti. Laboratorij je opremljen in certificiran za merjenje refleksije oziroma odboja. Plastične odsevnike katere izdelujemo predvsem za avtomobilsko industrijo imamo sedaj možnost izmeriti v projektni fazi kakor tudi izvajati redne meritve v serijski proizvodnji s čimer zagotavljamo najvišjo možno kakovost in varnost za naše kupce.