Trajnostna transformacija

V podjetju Plamtex INT., d.o.o. smo v letu 2020 pričeli s trajnostno poslovno strateško transformacijo podjetja.

V letu 2021 svoja trajnostna prizadevanja nadaljujemo v okviru operacije »Razvoj pilotnega trajnostnega produkta in trajnostne ter vitke kulture delovanja – TRAJ«. Operacija je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«.

Glavni namen operacije: prehod na poslovanje, temelječe na izdelkih višje dodane vrednosti, podprtih z novo, trajnostno in vitko kulturo delovanja.

Cilji operacije:

  1. Razvoj prvega lastnega pilotnega produkta – izdelek za domače ljubljenčke narejeno iz odpadne plastike do stopnje funkcionalnega prototipa, kar bo osnova za vzpostavitev linije trajnostnih produktov kateri bodo plod lastnega razvoja.
  2. Oblikovati novo trajnostno orientirano kulturo delovanja, ki bo v vseh elementih delovanja odražala novo opredeljene vrednote ter poslanstvo podjetja ter bila usmerjena v doseganje zastavljene vizije podjetja, ki je biti prva izbira naročnikov od idejne zasnove, izdelave orodij, do množične proizvodnje zahtevnih izdelkov iz plastičnih mas.
  3. Oblikovati nov način vsebinskega komuniciranje z vsemi javnostmi.

Učinki operacije: nove zaposlitve, izboljšane kompetence zaposlenih, dvig produktivnosti, minimiziranje prodaje količin neuporabljenih lastnih odpadkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sodelovanje z zunanjimi partnerji

Del trajnostne transformacije je tudi naše sodelovanje z Inštitutom Jožefa Stefana, kjer smo skupaj razvili model za strojno učenje predvidenih ur za posamezne operacije v orodjarni. O uspehu tega sodelovanja je poročal tudi dnevnik Delo (1. julij 2021, str.  16) predstavili pa smo se tudi na konferenci GoDigital 2021: