Okoljevarstveni standard

Z veseljem sporočamo, da je naše podjetje prejelo certifikat ISO 14001:2015, kar dokazuje našo zavezanost k ohranjanju okolja. Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij, ki ga uporabljajo podjetja po celem svetu, da bi odgovorili na izzive, ki jih njihove dejavnosti predstavljajo za okolje. Cilj standarda je ohranjanje okolja in primernih življenjskih pogojev za nadaljnje generacije. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja.S tem certifikatom in certifikati ISO 9001:2015 in ISO TS 16949:2016 dokazujemo našo zavezanost zagotavljanju kakovosti in odgovornega ravnanja z okoljem.

Datoteka: Certifikat ISO 14001:2015 Datoteka ISO_14001_2015.pdf / pdf datoteka – 745 KB